Vintervollen, 7372 Glåmos

 SteveB


Mandag 5. februar kl.19:00

MY ADVENTURES AS A HYPNOTHERAPIST

Steve Burgess

på Høylemmen på Vintervollen

 

*     *     *

 

Steve Burgess er en av verdens mest erfarne hypnoterapeuter og bor nå på Røros! I løpet av de 25 årene han har hatt sin egen hypnoterapipraksis har han gjennomført over 14 000 terapibehandlinger. Hans arbeid har blitt omtalt på TV, radio og i mange publikasjoner. Han var også tidligere vise-president for 'UK Guild of Hypnotist Examiners', som er den største organisasjonen for denne type behandlingen i Storbritannia.

I foredraget "My Adventures as a Hypnotherapist" får vi et innblikk i en fascinerende og, for mange, fremmed verden, som Steve har erfart gjennom hans bruk av hypnose som et verktøy.

Hans presentasjons-stil er morsom og dramatisk, og han viser oss med stor entusiasme den utrolige spennvidden i hypnose og kraften i det underbevisste sinnet. Han har hjulpet mange mennesker til å overvinne et bredt spekter av problemer, og han er en anerkjent ekspert på bruk av regresjon. Steve er en av de få hypnoterapeuter i verden som til og med har brukt 'hypno-kirurgi' for å hjelpe klient gjennomgå en livreddende operasjon uten bedøvelse!

Mer kontroversielt er hans lidenskapelige tillit til 'tidligere liv terapi' for å kunne løse problemer - og hans siste bok ‘The Power of Past Life Regression‘ skal snart utgis. Han driver sin egen treningsskole i Storbritannia og Norge (lionheart-training.com).

INTERESSERT / SKEPTISK? Bli med og bli underholdt, informert og fascinert av et virkelig uvanlig menneske!

INNGANG kr 200,- betales på døren og inkluderer kaffe og kjeks. Vi har kort-terminal og Vipps.

 

KoseligKafe

 

ENGLISH VERSION

Steve Burgess is one of the world’s most experienced hypnotherapists and he now lives in Roros! During 25 years running his own hypnotherapy practice Steve has completed over 14.000 therapy sessions and his work has been featured on TV, radio and in many publications. In his show ‘The Adventures of a Hypnotherapist’ he shares many of the fascinating experiences he has had using hypnosis as a healing tool to help his clients with their problems.

His presentation style is funny and dramatic as he vividly tells about his work, the incredible world of hypnosis and the power of the sub-conscious mind. He has helped many people to overcome a wide variety of problems including phobias, anxiety states and depression, and he is an acknowledged expert in the use of regression. Steve is one of the few Hypnotherapists in the world who has used 'hypno-surgery' to allow a client to undergo a life-saving operation without anaesthetic!

More controversially, he is a passionate advocate of past life therapy to solve problems - and his latest book ‘The Power of Past Life Regression’ is currently awaiting publication. He is a trainer of therapists and runs his own training school in the UK and Norway (lionheart-training.com). 

SCEPTICAL? Come along and be entertained, informed and intrigued by a genuinely unusual individual!

ADMISSION kr 200,- is payable at the door and includes coffee and biscuits.


 

 

Oppdatert 08.01.18

 

Norsk bokmål

 Følg oss på
 Facebook

Støttespillere

 

tso logo hoy svart